top of page

Alles verlore

Dä Hein vun dr Domplaat - wor e Levve lang Elektro-montör
Firma pleite, Frau fottjelaufe - alles leef quer
Nix mieh zo rette, Finanzamp am Hals
Keine Penning en dr Täsch
Nit opjepass', ussjerass'-hück hängk hä aan dr Fläsch

 

Alles verlore - kein Wonnung - kein Arbeit - kei' Jeld
Se nenne' sich Berber - verachtet vum Rest der Welt
Dobei litt et Schicksal nitt immer en de eijene Häng
Janz schön fädisch - hei' noch lang nit am Eng!
Janz schön fädisch - hei' noch lang nit am Eng!

 

Katharina die "Krumme" - met ehre 45 Johr
Kein Zäng en dr Muul un fettje, strähnje Hoor
Huushalt jemaat, Pänz opjetrocke, Kinderjeschrei
Niemols ne Dank, ne Tritt en de Fott un alles vorbei

 

Alles verlore - kein Wonnung - kein Arbeit - kei' Jeld
Se nenne' sich Berber - verachtet vum Rest der Welt
Dobei litt et Schicksal nitt immer en de eijene Häng
Janz schön fädisch - hei' noch lang nit am Eng!

 

Immer noch Hoffnung - me'm Rügge zur Wand
E besje Respekt - vielleich'en helfende Hand
Minsche sin Minsche, ejal wat se sin oder han

 

Alles verlore - kein Wonnung - kein Arbeit - kei' Jeld
Se nenne' sich Berber - verachtet vum Rest der Welt
Dobei litt et Schicksal nitt immer en de eijene Häng
Janz schön fädisch - hei'-

 

Alles verlore - kein Wonnung - kein Arbeit - kei' Jeld
Se nenne' sich Berber - verachtet vum Rest der Welt
Dobei litt et Schicksal nitt immer en de eijene Häng
Janz schön fädisch - hei' noch lang nit am Eng!
Ohh, janz schön fädisch - hei' noch lang nit am Eng!

Songwriter: Ferchichi Anis / Janetschko Andreas / Pangerl Peter

Songtext von Alles verlore © Chlodwig Musikedition

bottom of page